Godkjent som implantatprotetisk behandlar

Tannlege Dag Ola Myklebust har tatt vidareutdanning,  og er no godkjent tannlege som implantatprotetisk behandlar. Med implantat (tannerstatning) kan ein få satt inn enkelte tenner, men også bro- med fleire tenner. Ei kunstig rot (skrue) settast i sjølve kjevebeinet og implantatet (tanna) tilpassast etter behov. Med 3-dimensjonalt digitalt avtrykk lages nøyaktige kroner/bro. Ingen avtrykksmasse nødvendig. Eit nært samarbeid med tanntekniker (vegg i vegg) gir pasienten rask framstilling av ferdig krone eller bro. Vi bruker berre kroner produsert i Norge. Detter sikrer god kvalitet og rask levering, ofte samme dag.